Rozwiązania Business Intelligence

zdjęcie - czym jest business intelligence

Czym jest Business Intelligence?

 

Business Intelligence (BI) to rozwiązanie informatyczne, które wspomaga procesy podejmowania decyzji w organizacji. Wdrażając BI umożliwiamy zwiększenie kontroli nad procesami biznesowymi, zwiększenie efektywności działań marketingowych, zmniejszenie kosztów magazynowania i dystrybucji produktów. Beneficjentami systemów są organizacje i przedsiębiorstwa z różnych sektorów gospodarki, m.in.: finanse, transport, handel, zdrowie.

W ramach Business Intelligence tworzymy zestaw narzędzi dla analityków, menedżerów i kadry zarządzającej przedsiębiorstwem. Uporządkowanie oraz integrowanie danych pozwala na lepsze odkrywanie trendów i zależności jakie występują w zachowaniach Klientów, procesach biznesowych itp. Systemy Business Intelligence budowane i wspierane przez nasz zespół wspomagają firmy w tych działaniach, jak również dostarczają możliwości wizualizowania i raportowania danych w łatwy i przyjemny sposób.

Nasze usługi

ikona nasze usługi

Integracja danych

Integracja danych z różnych systemów informatycznych

ikona nasze usługi

Hurtownie danych

Integracja baz danych poszczególnych działów firmy

ikona nasze usługi

Raportowanie i analizy

Przygotowanie cyklicznych raportów dostępnych na czas i w każdym miejscu

ikona nasze usługi

Customer Intelligence

Analiza zachowań klienta na podstawie danych

ikona nasze usługi

Data quality

Zapewnienie najwyższej jakości danych w systemie

ikona nasze usługi

Big data

Przetwarzanie i analiza olbrzymich i różnorodnych zbiorów danych w celu zdobycia nowej wiedzy

ikona nasze usługi

Data Science

Zdobywanie przewagi biznesowej dzięki danym

Przeprowadzamy integrację danych z różnorodnych źródeł, systemów IT oraz migracje danych. Wykorzystujemy najlepsze narzędzia ETL firm Informatica, Microsoft czy SAS oraz wiedzę naszych analityków.

W dzisiejszych czasach dane pozyskiwane i przechowywane są w różnych systemach i formatach, nawet w obrębie jednego działu przedsiębiorstwa. Dlatego jednym z podstawowych i pierwszych etapów budowania organizacji opartej na wiedzy jest proces integracji danych. Uwspólnienie formy i treści danych pozwala na zasilenie nimi centralnej hurtowni danych, a tym samym dalej budowania spójnych raportów i analiz.

Tworzymy Hurtownie Danych, które służą do przechowywania dużej ilości danych, pochodzących z różnych systemów i źródeł w organizacji. Nasi deweloperzy i architekci korzystają przede wszystkim z narzędzi firmy Microsoft i Oracle.

Hurtownie danych są złożonymi systemami informatycznymi wprowadzanymi w organizacjach, aby łączyć dane w spójne obszary biznesowe, a tym samym dostarczyć większych możliwości analitycznych. Posiadając zagregowane dane z różnych zakresów działalności firmy możliwe jest wykonywanie analiz przekrojowych. Dzięki wdrożeniu hurtowni danych w przedsiębiorstwie możliwe są eksploracje danych przechodząc od ogólnych trendów do szczegółowych zagadnień.

Oferujemy przygotowywanie dedykowanych cyklicznych raportów i analiz w różnych układach i przekrojach. Raporty i analizy są dostępne w każdym momencie i miejscu. Zapewniamy również wdrożenie narzędzi do samodzielnego przygotowywania raportów przez użytkowników biznesowych przedsiębiorstwa. Klientom proponujemy między innymi rozwiązania firmy SAS, Microsoft i Tableau.

Dzięki nam przedsiębiorstwo jest w stanie kontrolować sprzedaż, analizować koszty czy efektywność kampanii marketingowych, a na podstawie tej wiedzy planować optymalnie swoje dalsze działania. Informacje są prezentowane w różnych kategoriach oraz dostępne dla poszczególnych oddziałów organizacji.

Prowadząc kampanie marketingowe przedsiębiorcy starają się dotrzeć z ofertą do swoich klientów coraz większą liczbą kanałów. Wówczas kluczowy staje się wybór optymalnej metody oraz komunikatu, który zostanie przekazany. Wykorzystując efektywnie systemy CRM oraz odpowiednie narzędzia możliwa jest identyfikacja grupy docelowej działań marketingowych. Sprawne zarządzanie akcjami marketingowymi pozwala nie tylko zwiększyć ich efektywność, ale również obniżyć koszty działań.

Wdrażając i rozwijając narzędzia do automatyzacji marketingu w oparciu o dane wykorzystujemy oprogramowanie firmy SAS.

Zapewniamy naszym Klientom przeprowadzenie całego procesu oczyszczania danych, czyli ocenę jakości danych, parsowanie, standaryzację i deduplikację, przygotowanie gotowych zbiorów danych wraz z automatyzacją całego procesu.

Przedsiębiorstwa stają przed wyzwaniem składowania i przetwarzania coraz większego zasobu informacji o swoich klientach oraz efektywności działań. Nawet ich najlepsza analiza czy raport nie dostarczy odpowiedniej wiedzy, jeśli jakość danych wejściowych nie będzie wysoka. Należy zadbać o ich kompletność, aktualność, wiarygodność i spójność oraz przeprowadzić czyszczenie. W efekcie tego procesu nasi Klienci oszczędzają na czasie przy ponownym używaniu danych, uzyskują poprawną biznesową interpretację oraz zmniejszenie kosztów kampanii marketingowych.

W dobie napływu rosnącej liczby informacji ich analiza i zrozumienie staje się coraz trudniejsze. Na ratunek przychodzą metody analizy tych dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych. Wykorzystując szeroki wachlarz metod statystycznych i eksploracyjnych możliwe jest wykonywanie analiz predykcyjnych i scenariuszowych. Dzięki pozyskaniu wiedzy ze zbiorów Big Data możliwe jest lepsze poznanie preferencji klientów przedsiębiorstwa i zaproponowanie im odpowiedniej oferty. Naszym Klientom oferujemy m.in przygotowanie modeli analitycznych i statystycznych.

Ilość tworzonych i przechowywanych danych na świecie rośnie z każdym dniem. Ważne jest, aby umieć pozyskiwać wiedzę z tych danych, a następnie rozwijać działalność firmy. Naszych klientów wspieramy na każdym etapie prac analitycznych. Realizujemy różnorodne projekty Data Science, w tym modele Machine Learning, począwszy od ustalenia potrzeb biznesowych po wdrożenia produkcyjne. Prowadzimy konsultacje w zakresie eksploracyjnej i predykcyjnej analizy danych. Pomagamy przygotować architekturę danych oraz wspieramy użytkowników biznesowych we wdrażaniu Machine Learningu w ich działania.


Technologie

Referencje

Nasz zespół

Nasz zespół to 50 doświadczonych specjalistów Business Intelligence z liczącej ponad 700 pracowników firmy Britenet. Szeroką wiedzę technologiczną oraz umiejętności w obszarze zarządzania danymi możemy poświadczyć zarówno zadowoleniem Klientów jak i autoryzowanymi certyfikatami SAS, Microsoft czy Oracle.

W swojej pracy koncentrujemy się na potrzebach biznesowych naszych Klientów oraz jakości świadczonych usług. Zależy nam na dostarczaniu jak najbardziej kompleksowych rozwiązań, dlatego w szeregach naszego zespołu znajdują się osoby o różnych profilach: programiści, analitycy danych, testerzy, architekci, project managerowie oraz data scientist. Dzięki tak zróżnicowanym kompetencjom mamy bogate know-how w obszarze zarządzania danymi.

Osoby do kontaktu

Zadaj nam pytanie

Tel: +48 22 111 00 30
fax: +48 22 379 62 66

Britenet Sp. z o.o.
Karolkowa Business Park
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa